Onderwijs op de Zorgboerderij 

Dreigt uw kind uit te vallen op school? Of zit uw kind al hele dagen thuis omdat de schoolse setting (even) niet meer passend of haalbaar is? Dit is voor alle betrokkene partijen een vervelende situatie!

Wij zagen in het verleden dat vanuit de dagbesteding de vraag naar een soort van onderwijs voor deze kinderen steeds groter werd. Niemand wil dat deze kinderen hun vaardigheden die ze hebben geleerd weer verliezen of dat de afstand tot school, na maanden thuis zitten, steeds groter wordt.

Hier zijn wij een aantal jaren gelden mee aan de slag gegaan en zo is ons zorg-onderwijs aanbod tot stand gekomen.

Voor kinderen t/m 12 jaar die thuis zitten, niet naar school gaan door omstandigheden of geschorst zijn, en bij ons een indicatie voor dagbesteding hebben, bestaat de mogelijkheid om op 2 dagen per week onderwijs bij ons op de zorgboerderij te volgen. De lessen worden 1 op 1 (individueel) verzorgd door een lieve, leuke, gediplomeerde leerkracht die op een hele laagdrempelige manier de kinderen weer contact laat maken met het onderwijs.

Let op! Wij zijn geen vervanging van een school! Wij zijn een tijdelijke uitvalsbasis om het kind door te laten ademen, tot ontspanning te laten komen en een luisterend oor te bieden. Ook kinderen hebben hun verhalen, hun gedrag of problematiek komt immers ergens vandaan! 

Om gebruik te kunnen maken van het zorg-onderwijs aanbod is naast een indicatie voor dagbesteding, ook een indicatie voor individuele begeleiding nodig. Daarnaast moet het kind ingeschreven staan bij een school, deze school zal in overleg en in samenwerking met onze leerkracht het lesmateriaal aanleveren. Ook nemen wij deel aan gesprekken op scholen om de voortgang van zaken te evalueren en om de terugstroom richting een (passende) school te motiveren.

Het succes spreekt voor zich: gemiddeld stromen per jaar tussen de 4 tot 6 kinderen weer voor 100% in op een voor het kind passende school!